KHÔNG ĐÈ

BQT

 Không đề

 

 

Ta chẳng níu lại ngày mà làm gì

Ngày rồi cũng cũ mèm như bã trầu

                                      ai nhai nhẫu nát

Thời gian rút dần máu hồng của ta cho đến nhạt

Ta rồi thành bã trầu khô kiết mất thôi

 

Có kẻ thọ trăm năm chưa sống nổi một ngày

Những người chết già không thấy ai đầu thai

                                                                    trở lại

(Họ nhàm chán cuộc đời hay phạm nhiều lầm lỗi?)

Chỉ có hồn trẻ sơ sinh mới lưu luyến cõi đời

 

Cha - mẹ: Cau trầu. Thời gian là vôi

Ta có một thời xanh tươi sự sống

Máu ta đỏ và tình yêu thấm đẫm

Sẽ lần hồi trả về đất? Buồn ơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

printviewBản in   

ĐĂNG KÝ NHẬN ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhà Thơ - Nhà Báo  Bùi Quang Thanh
413-415 Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh; Số 04 Lý Tự Trọng,Tp.Đà Nẵng
 Website: buiquangthanh.com -email:quangthanhbvpl@gmail.com

quangthanhbvpl@gmail.com

0922441464