VÔI ĐỎ

468

 VÔI ĐỎ


Tặng Vũ Thìn và những đồng đội đã chiến đấu
 trên điểm tựa  Vỵ Xuyên, Hà Giang “Lò vôi thế k
ỷ”

Trai Cẩm Xuyên ra giữ đất Vỵ Xuyên
Nước có giặc ta lại đi đánh giặc
Bàn chân trẻ từng quen bùn quen cát
Bước chông chênh trên mũi đá tai mèo

Đá cũng thành vôi trong lửa cháy đạn reo
Mà xương thịt chàng trai tơ nguyên vẹn
Gần bốn mươi năm trở về thăm trận tuyến
Nước mắt lưng tròng thương đồng đội hoá…vôi

Ở nơi nào vôi trắng bạc, người ơi
Nơi cao điểm vôi thắm từ máu thịt
Như từ cau trầu của mẹ quê trong cổ tích
Nhỏ ròng ròng hóa nên thép biên cương

printviewBản in   

ĐĂNG KÝ NHẬN ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhà Thơ - Nhà Báo  Bùi Quang Thanh
413-415 Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh; Số 04 Lý Tự Trọng,Tp.Đà Nẵng
 Website: buiquangthanh.com -email:quangthanhbvpl@gmail.com

quangthanhbvpl@gmail.com

0922441464