Lão ngư làng Nhượng

 

 
 
Trẻ trai ra Bớc mò sôn[1]
Về già trải chiếu tổ tôm gật gù
Yên hàn xúc mực câu thu
Động trời vá lưới vần lu giúp bà
Rằm vào Yên Lạc hương hoa
Tối trăng cua gạch, ghẹ già xài chơi
Ngả nghiêng sóng gió một đời
Vai vuông hòn én, tóc ngời mây bông.
 
 
 
[1] Sôn: loại hải sản đặc biệt chở Hòn Bớc (Thiên Cầm) mới có.
 
 
 
 
 


 
printviewBản in   

ĐĂNG KÝ NHẬN ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhà Thơ - Nhà Báo  Bùi Quang Thanh
413-415 Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh; Số 04 Lý Tự Trọng,Tp.Đà Nẵng
 Website: buiquangthanh.com -email:quangthanhbvpl@gmail.com

quangthanhbvpl@gmail.com

0922441464