Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh
12

Thơ

CÂU CHUYỆN  CỦA NGƯỜI CẬN VỆ BÁC HỒ

CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI CẬN VỆ BÁC HỒ

CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI CẬN VỆ BÁC HỒ

HÀNG XÓM

HÀNG XÓM

HÀNG XÓM

SÔNG ĐÁY ƠI!

SÔNG ĐÁY ƠI!

SÔNG ĐÁY ƠI!

BỨC TRANH XUÂN

BỨC TRANH XUÂN

Bút ký Thơ

Buông neo

Buông neo

BUÔNG NEO (Thơ viết cho thiếu nhi)

CHUYỆN CỦA BÉ DƯA ĐỎ

CHUYỆN CỦA BÉ DƯA ĐỎ

Thơ viết cho Thiếu nhi

PHẦN BA -  Bùi Quang Thanh Thơ

PHẦN BA - Bùi Quang Thanh Thơ

THƠ VIẾT NHỮNG NĂM ĐÁNH MỸ