Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh
12

Tìm kiếm: Video

Đò Dọc Sông Đêm - Giọng Hát Đặc Biệt Hay ca sĩ Trọng Tấn, St. Ngọc Thịnh

Đò Dọc Sông Đêm - Giọng Hát Đặc Biệt Hay ca sĩ Trọng Tấn, St. Ngọc Thịnh

Nhạc phẩm "Đò Dọc Sông Đêm" thơ Bùi Quang Thanh, Nhạc Ngọc Thịnh, Trình bày Trọng Tấn