Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh
12

Video - Clip

Nhạc phẩm Chơi vơi - Quang Thọ

Nhạc phẩm Chơi vơi - Quang Thọ

Nhạc phẩm Chơi vơi - Thơ Bùi Quang Thanh, Nhạc Lê Anh, NSND Quang Thọ trình bày.

Đò Dọc Sông Đêm - Giọng Hát Đặc Biệt Hay ca sĩ Trọng Tấn, St. Ngọc Thịnh

Đò Dọc Sông Đêm - Giọng Hát Đặc Biệt Hay ca sĩ Trọng Tấn, St. Ngọc Thịnh

Nhạc phẩm "Đò Dọc Sông Đêm" thơ Bùi Quang Thanh, Nhạc Ngọc Thịnh, Trình bày Trọng Tấn

Giai điệu quê hương Bến đợi - Thơ Bùi Quang Thanh

Giai điệu quê hương Bến đợi - Thơ Bùi Quang Thanh

Giai điệu quê hương Bến đợi - Thơ Bùi Quang Thanh, Nhạc: Ngọc Thịnh

Nhà thơ Bùi Quang Thanh - Diễn đàn văn học nghệ thuật (truyền hình Hà Tĩnh) HTTV

Nhà thơ Bùi Quang Thanh - Diễn đàn văn học nghệ thuật (truyền hình Hà Tĩnh) HTTV

Diễn đàn Văn học - Nghệ Thuật thơ văn của đài truyền hình Hà Tĩnh HTTV - Nói chuyện cùng nhà Thơ Bùi Quang Thanh