Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh
12

Thơ

Bùi Quang Thanh và những nẻo đường thơ

Bùi Quang Thanh và những nẻo đường thơ

(CLO) Tôi đọc thơ Bùi Quang Thanh nhiều năm nay nhưng chủ yếu là đọc thơ anh viết cho thiếu nhi đăng rải rác trên các báo. Lần này tôi được nhà thơ Bùi Quang Thanh tặng một tập thơ dày gần 400 trang. Đó là tập thơ chọn của anh do Nhà ...

CÂU CHUYỆN  CỦA NGƯỜI CẬN VỆ BÁC HỒ

CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI CẬN VỆ BÁC HỒ

CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI CẬN VỆ BÁC HỒ

HÀNG XÓM

HÀNG XÓM

HÀNG XÓM

SÔNG ĐÁY ƠI!

SÔNG ĐÁY ƠI!

SÔNG ĐÁY ƠI!

BỨC TRANH XUÂN

BỨC TRANH XUÂN

Bút ký Thơ

Buông neo

Buông neo

BUÔNG NEO (Thơ viết cho thiếu nhi)

CHUYỆN CỦA BÉ DƯA ĐỎ

CHUYỆN CỦA BÉ DƯA ĐỎ

Thơ viết cho Thiếu nhi