Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh
12

Tác phẩm báo chí

VŨ NHO GIỚI THIỆU NAM HÀNH KÍ SỰ

VŨ NHO GIỚI THIỆU NAM HÀNH KÍ SỰ

Bạn đọc đã biết đến Bùi Quang Thanh như một nhà báo, nhà thơ với các tập : Một thời sao lãng quên, Hạt đắng, Đò dọc sông đêm, Ngọn gió dòng sông, Mật ong vàng lũng núi,  Cánh đồng thời gian, Bùi Quang Thanh - Thơ.

Bùi Quang Thanh và “Nam hành ký sự”...

Bùi Quang Thanh và “Nam hành ký sự”...

Tôi tuổi Kỷ Sửu (1949), Bùi Quang Thanh tuổi Canh Dần (1950), nhà cách nhau vài chục cây số; cùng thế hệ, cùng trải những thăng trầm của thời cuộc, vậy mà số phận đẩy mỗi người mỗi nẻo. Tuổi thanh xuân Bùi Quang Thanh ở chiến trường Tây Nguyên ...

HÒN NGỌC VIỆT

HÒN NGỌC VIỆT

Ghi chép của Bùi Quang Thanh

KHÓC GIỮA RỪNG MA

KHÓC GIỮA RỪNG MA

Bùi Quang Thanh (Bài in trên báo BVPL & QĐND cuối tuần)