Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh
12

Tác phẩm báo chí

HÒN NGỌC VIỆT

HÒN NGỌC VIỆT

Ghi chép của Bùi Quang Thanh

KHÓC GIỮA RỪNG MA

KHÓC GIỮA RỪNG MA

Bùi Quang Thanh (Bài in trên báo BVPL & QĐND cuối tuần)

HOÀNG QUỐC VIỆT: CON NGƯỜI & NHÂN CÁCH

HOÀNG QUỐC VIỆT: CON NGƯỜI & NHÂN CÁCH

Bùi Quang Thanh (Bài đăng trên báo Bảo vệ pháp luật)

Về hai bài thơ viết ở Ngả ba Đồng Lộc

Về hai bài thơ viết ở Ngả ba Đồng Lộc

Sự kiện 10 cô gáii TNXP Hà Tĩnh hy sinh vì một quả bom Mỹ trong khi đang làm nhiệm vụ để bảo đảm giao thông ở Ngã ba Đồng Lộc đã làm rung động trái tim của triệu triệu người; nung nấu thêm quyết tâm đánh thắng quân xâm lược Mỹ và tạo thêm động lực ...