Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Giai điệu quê hương Bến đợi - Thơ Bùi Quang Thanh

14:18, 15/03/2021BQTVideo - Clip
(0 Đánh giá)
Giai điệu quê hương Bến đợi - Thơ Bùi Quang Thanh, Nhạc: Ngọc Thịnh

Giai điệu quê hương: Bến đợi

Thơ:  Bùi Quang Thanh

Phổ nhạc: Nhạc sĩ Ngọc Thịnh