Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

BẢY CHÚ CÒ CỦA TÔI

20:18, 12/12/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)
BQT

 Bảy chú cò của tôi

 

 

Chẳng là sáu cũng không là tám

Bảy chú cò trắng muốt mây bông

Ngày tha thẩn đồng ao nhặt tép

Đêm quây quần bãi đước mom sông

 

Chẳng là sáu cũng không là tám

Bảy chú cò vẫn thành ca dao

Lời ca dịu ngọt đưa cánh võng

Ru miết hồn tôi tự thuở nào

 

Khi khoai lúa xanh hàng mướt lối

Bảy chú cò - bảy nốt nhạc xuân

Diều ai rắc sáo từ xa lắc

Khúc nhạc đồng quê vút trong ngần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy chú cò - bảy nàng Bạch Tuyết

Bay từ trang cổ tích bay ra

Không! Từ xa nữa, khi Trời - Đất

Xích lại gần nhau để giao hòa

 

Tôi thắc thỏm mỗi hoàng hôn tới

Đứng trông về bãi đước mom sông

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy

Những cánh mong manh phớt nắng hồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: Thơ BQT