Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

BỤI PHẤN VƯƠNG BUỒN

16:24, 24/02/2021bqtThơ
(0 Đánh giá)

BỤI PHẤN VƯƠNG BUỒN

 Kính viếng Giáo sư Văn Như Cương

 

Người hóa khói bay về cõi Phật

Dương trần bao cặp mắt lệ tuôn

Chòm râu trắng lẫn vào mây trắng

Rưng rưng  bụi phấn vương buồn.

 


 

TRƯỚC CÂY BÀNG VUÔNG Ở TRƯỜNG SA

Gió đẽo cát mài lá xanh vẫn thắm

Quả vuông bốn góc tỏ gan lì

Cành mềm thân vững xuyên bão tố

Thơm ngát những đài hoa pha lê

 

Cho ta lạy Ngươi một lạy

Để trở về đất liền

Phó thác cho Ngươi và những người lính

Giữ Biển – Trời và Đảo Thiêng!

                   Trường Sa Đông, 4/2008