Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

CÂU CHUYỆN GIỮA NHÀ SƯ & CON CHIM

22:38, 18/09/2022bqtThơ
(0 Đánh giá)
Thơ

CÂU CHUYỆN GIỮA CON CHIM VÀ NHÀ SƯ

(Cảm tác về bức tranh của Nguyễn Quang Thiều

và liên tưởng sự kiện Nga đánh chiếm Ucraina)

 

Con chim hỏi nhà sư: "Lông trên đầu ông đâu"?

Nhà sư cười: "Đã nhường cho trí tuệ"

 

"Trí tuệ là gì? Sao ông không biết hót?"

" Tiếng hót của ta là tiếng cầu kinh"

 

"Ông cầu gì? Sao vẫn có chiến tranh

Sao vẫn còn bao người đau khổ

Sao lòai chim chúng tôi vẫn còn sợ ...gió

Và cành cong kia cứ như một cánh cung?"

 

"Thì ta chỉ cầu thôi - là một ước mong

Ngươi biết đấy, đâu phải mong là được

Cũng như ngươi: cứ bay và cứ hót

Cuộc đời này chẳng ai giết nổi ước mong!"

26/02/2022