Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Chỗ đứng

05:32, 10/07/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
 
 
Dẫu khác nhau một chỗ đứng trong đời
Chẳng có gì đâu, ví một lần gặp vận
Chuyến tốc hành kẻ ngồi và người đứng
Tới bến rồi cũng phải xuống như nhau.
 
Số phận cuộc đời chẳng ai giống ai đâu
Tiền và bạc chưa phải là tất cả
Danh và lợi là hành trang tạm bợ
Cho những ai có chí làm người
 
Ngày mai đây khi dừng ở cuối trời
Nếu có chút thì giờ suy ngẫm lại
Ai có ước thêm một ngày ngắn ngủi
Sống trên đời được thực sự yêu thương.
 
 
 
 
 
 
 
Từ khóa: Thơ BQT