Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Cứ ngỡ...

00:19, 13/08/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
 
 
Mặt trời tạo ra gió
Mặt trời tạo ra mây
Mặt trời làm ra đêm ngày
Mà cứ ngỡ
gió đuổi mây
cho mặt trời sáng tỏ
 
Từ khóa: Thơ BQT