Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Đá ngồi chờ đá

09:07, 27/07/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
  
 
 
 
Một làn gió nhẹ đủ rung
Chú đá trống nặng ngang chừng nước non
Gật gù, ngất ngưởng, chon von
Sương rơi ướt cánh. Bạn tròn giấc say
 
Gió bay. Mây bay. Lá bay
Một đôi: một tỉnh - một say, ỡm ờ
Trăng tàn lặn cuối sông mơ
Biển hờn ném sóng tung bờ xác xao
Chẳng là đất thấp trời cao
Âm dương gang tấc lẽ nào lặng câm?
 
Đá ngồi... chờ đá tri âm
Hạt sương thu lại ướt nhầm sang tôi.
 
;    Hòn Trống Mái Sầm Sơn, 10-2002
 
 
 
 
 
 
 
Từ khóa: Thơ BQT