Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

GHI Ở NHÀ LƯU NIỆM NGUYỄN DU

19:19, 09/12/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)
"Cái cũ thì hóa đá/ Cái mới chưa ai xây"

 Ghi ở

 nhà lưu niệm Nguyễn Du 

 

 

Cảnh cũ còn lưu lại

Làm bồi hồi mai sau

 

Ngàn năm rồi gỗ tốt

Có cần sơn thếp đâu

 

Gió từ sông vào vườn

Quẩn quanh trên cành lá

 

Cái cũ thì hóa đá

Cái mới chưa ai xây

 

Khói lên trời cứ bay

Lệ nàng Kiều vẫn nhỏ

 

Rượu tràn ly ngoài phố

Mồ thi nhân thiếu hoa

 

Muôn lá thông nhọn buốt

Ca cung đàn người xưa.

 

  8 - 1996

Từ khóa: Thơ BQT