Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Gửi dantraonha.com

16:03, 06/11/2011BQTThơ
(2 Đánh giá)

Gửi dantraonha.com
 
Tưởng chết thật, hóa ra Anh còn sống
Lại thơ ca, lại hú hí, trò vè
Lại "nhặt nhạnh" cho bạn bè khắp chốn
Lại "cổ phần" và trọ trẹ Chợ Nhe...
 
Đời là thế: chết đi - sống lại
Nếu chết "thật" rồi còn nói mần chi
Ta chết "giả" xem mọi người thương khóc
hay là cười, là hỉ, hả, vân vi?
 
Ai cũng chết. Nghĩa là Đời tồn tại
Đời tồn tại - là không ai sống mãi
Nhưng mà ai sẽ sống được lâu hơn
Khi xác thân rữa nát chốn âm hồn
 
Ta sẽ cố cùng nhân gian, sống nữa
Mỗi trang báo, mỗi dòng thơ chất chứa
Gửi cho Đời, gửi mãi đến tương lai
Dù tuổi xuân có kẻ ngắn, người dài.
 
Dân Xứ Nghệ, Dân chợ Nghèn, chợ Bôộng
Sẽ vui lắm khi biết ta đang sôống
Vì nhân dân, vì bầu bạn, vì Đời
Riệu cứ tràn nhưng không phải để ...chơi.
BQT

 
Từ khóa: Thơ BQT