Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Gửi Hạnh Thuyền

20:57, 27/07/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
 
 
Chắp tay một vái. Chia đường
Bóng người lẫn giữa phố phường đua chen
Chỉ còn lại ánh mắt đen
Nụ cười nửa miệng sư em để dành
Mười năm lên núi tu hành
Vẫn chưa nắn nổi một vành môi cong
Nâu sồng mà thắt lưng ong
Làm sao ngăn nổi nhớ mong hỡi người
 
Cửa thiền ai cấm xinh tươi
Thi nhân ai cấm nói lời trái tim.
 
 Đà Lạt - Sài Gòn, 1-10-2002
 
 
Từ khóa: Thơ BQT