Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Gửi Hoàng Cát

09:45, 08/06/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)

LẠI CƯỜI, LẠI ĐI
Nhân đọc "Tạ từ"

 

Đòi về với Đất là răng?
Một phần máu thịt xung phong trước rồi.
Còn Thơ, còn Bạn, còn chơi
Ngã xong bò dậy lại cười, lại đi.
Sẹo trên da mặt - nhằm gì
Một chân, một chống vẫn phi với đời
Tóc dù hạc. Da dù mồi
Bàn cờ, chén rượu còn mời, còn "dô"

Mẹ, Thầy sự sống đã cho
Gian truân khổ cực bây giờ đã qua
Thi nhân là của muôn nhà
Còn đâu riêng bác nữa mà tự do
Muốn đi, giốc hết hồ lô
Bao nhiêu thi tứ đóng bồ, trả Dân.

BQT

Từ khóa: Thơ BQT