Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

GỬI NGƯỜI Ở XUÂN SONG

20:40, 12/12/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)
BQT

 Gửi người ở Xuân Song

;  ;  Tặng Đan Linh

 

 

Chưa kịp nhào ra mép sóng

Cát vàng đã ríu bàn chân

Mặt người, mặt hoa rạng rỡ

Diệu kỳ là đêm Xuân Song

 

Trăng chao nửa vành sương trắng

Tóc thề một mái nghiêng nghiêng

Biển dào lên từ lồng ngực

Phía tôi? Hay từ phía em?

 

Người về, lòng không về nữa

Biết từ đây lại khổ rồi

Biển đó. Và em ở đó

Lang thang làm gì? Tôi ơi!

 

  ;  Tháng 3-1996

 

 

 

Từ khóa: Thơ BQT