Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

HẦU CHUYỆN VỚI UY VIỄN TƯỚNG QUÂN

20:56, 12/12/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)
BQT

 Hầu chuyện

Uy Viễn tướng công

 

 

- Ông về ngồi giữa tư gia

Mấy trăm năm chẳng chịu già? Thưa ông!

Cháu con thơm thảo quây quần

Mà đuôi mắt... bụi phong trần còn vương

Một đời tay bút, chuôi gươm

Chẳng nguôi thèm chút phấn hương ảo mờ.

 

Vuốt ria, Uy Viễn cười khà:

- Thợ trời khéo quá, tuổi già - tình chưa

Dẫu thành người của mai xưa

Rượu nhà đang sẵn, rượu mua chẳng màng

Mày râu đếch ngán phong trần

Chú mày xấu máu đừng mần của chua

 

 

 

 

 

 

 

Thưa: - Đời sớm nắng chiều mưa

Chợ trời thật giả, được thua đã nhiều

Thế gian mồm miệng trăm chiều

Mo cau chợ tỉnh bao nhiêu thì vừa?

 

- Nhắc chi cái thuở ngây thơ

Mo che miệng thế, ngẫm giờ mới hay

Kín lúc tỉnh - hở khi say

Bấc chì gang tấc, mỏng dày tóc tơ...

 

- Lên yên đoạt kiếm tróc cờ

Vi quan - mở nước đắp bờ yên dân

Vui buồn trỗi máu thi nhân

Gom lời quê kiểng mà ngân với đời

Xin hỏi nhỏ - Tướng Công ơi

Trước linh điện phải gọi Người bằng chi?

 

Trầm ngâm Nguyễn chẳng nói gì

Trồng lên Hồng Lĩnh xanh rì ngàn thông.

 

; Tiên Điền 1996

 

 

Từ khóa: Thơ BQT