Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

HOÀNG HÔN ẢI BẮC

19:13, 11/05/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)

 

Giữa mười vạn tinh binh kiêu tướng vẫn rơi đầu
Ải Chi Lăng thêm một hòn đá xám
Bóng ma hờ - cánh dơi chiều chạng vạng
Biển tinh kỳ tơ tướp hóa rừng lau

Bao năm qua. Rồi nhiều ngàn năm sau
Đá giấu mặt sau mây sau cỏ
Hồn bại tướng vật vờ trong lau, gió
Cõi thâm u khát một giọt cam lồ

Hoàng hôn này bên bệ đá nàng Tô
Vẳng tiếng trẻ khóc cha từ bờ kia biên ải
Sương hóa lệ. Cánh dơi chiều chững lại...

Mã Yên Sơn vẫn dáng ngựa tung bờm.

;  6/2009

Từ khóa: Thơ BQT