Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

HOÀNG HÔN ẢI BẮC (dịch: Trung - Nga - Pháp - Anh - Đức)

23:29, 17/06/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)

 HOÀNG HÔN ẢI BẮC

Thơ : Bùi  Quang Thanh 

Dịch Anh, Hán : TMCS

Dịch Hán Pháp Nga  : Nguyễn Chân

Dịch Pháp: Trịnh Phúc Nguyên

Dịch Pháp : Phan Hoàng Mạnh

Bổ sung hai bản dịch Pháp ngữ  của Phan Hoàng Mạnh và Trịnh Phúc Nguyên: Gửi Hạnh Thuyền- Thơ Bùi Quang Thanh.(Các bản  dịch bài Gửi Hạn Thuyền ra Anh, Hán của TMCS và Pháp Nga của Nguyễn Chân đã đăng trong  email1)

Minh hoạ bài Hoàng Hôn ải Bắc (thơ BQT) : TMCS

  

HOÀNG HÔN ẢI BẮC

 BÙI QUANG THANH

Giữa mười vạn tinh binh, kiêu tướng vẫn rơi đầu

Ải Chi Lăng thêm một hòn đá xám

Bóng ma hờ - cánh dơi chiều chạng vạng

Biển tinh kỳ tơ tướp hóa rừng lau.

Bao năm qua. Rồi nhiều ngàn năm sau

Đá giấu mặt nấp sau mây sau cỏ

Hồn bại tướng vật vờ trong lau gió

Cõi thâm u khát một giọt cam lồ.

Hoàng hôn này bên bệ đá nàng Tô

Vẳng tiếng trẻ khóc cha từ  bờ kia biên ải

Sương hóa lệ. Cánh dơi chiều chững lại

Mã Yên sơn vẫn dáng ngựa tung bờm...

DUSK ON THE PASS OF NORTH BORDER

(Poem by  Bùi Quang Thanh- Translation by TMCS)

Although accompanied by his hundred thousand elite soldiers,

That arrogant general was decapitated.

One grey rock more was added

To the Chi lăng border pass

His phantasm wandered like a bat staggering in twilight.

An ocean of ragged flags of our enemy 

Reincarnated into a forest of  reeds drooping sadly.

Since many years ago.

That rock has hidden itself behind grass and clouds

It would go on to do so

For thousands of years in the future.

That defeated general’s phantom wandered among the reeds and breeze,

In the underworld he has been thirsty for a drop of pity.

This sunset, by the monument of  Tô Thi- the Lady, 

Here and there faintly resounds the sob of a baby

Waiting for his father never coming back from the border pass.

Dew turns into tear. The bats stop their flight at the day end.

The MountSaddle is still like a prancing horse

With its erected mane…

Hán: TMCS

BẮC ẢI HOÀNG HÔN

( Bùi Quang Thanh thi  - TMCS dịch Hán)

Tinh binh thập vạn, thủ nhưng đoạn

Bắc ải  hựu gia nhất phiến hôi

Kiêu tướng ma hồn đồng biển bức

Loạn phi bàng vãn tại sơn ôi.

Phá lạn quân kì nhất đại hải

Hoá thân lô vĩ tại hoang lâm.

Đa thiểu niên tiền, vạn tuế hậu

Thảo vân hôi thạch ẩn tàng thân

Lô trung bại tướng hồn phiêu lãng

Nhất trích cam lồ khát vạn phân

Hoàng hôn Tô Thị  tượng đài thượng

Khốc tưởng phụ thân tha tiểu nhi

Biển bức đình phi, sương hoá lệ.

Yên sơn chiến mã thụ tông phi

Nghĩa :

HOÀNG HÔN ẢI BẮC

(Thơ Bùi Quang Thanh-TMCS dịch)

Mười vạn tinh binh, đầu vẫn bị chém đứt

Ải Bắc lại thêm một tảng đá  xám; (hôi cũng là đá vôi) 

Hồn ma của kiêu tướng cùng lũ dơi

Bay hỗn loạn trong lúc chạng vạng ở xó núi.

Một biển lớn quân kì rách bươm

Hoá thân ra lau sậy giữa rừng hoang.

Bao năm trước, hàng vạn năm sau,

Đá xám ẩn mình trong cỏ, mây.

Hồn bại tướng phiêu dạt trong đám lau,

Vạn phần khao khát một giọt cam lồ.

Trời chiều trên  tượng  Tô thị

Đứa con của nàng khóc nhớ cha.

Dơi ngừng bay, sương hoá thành nước mắt.

Núi Yên ngựa như con chiến mã dựng bờm phi

Chữ Hán : TMCS

北隘黃昏

(裴光青詩-相梅居士譯)

精兵十萬首仍斷

北隘又加一片灰

驕將魔魂同蝙蝠

亂飛傍晚在山隈

破爛軍旗一大海 

化身蘆葦在荒林

多少年前萬歲後

草雲灰石隱藏身

蘆中敗將魂漂浪

一滴甘露渴萬分

黃昏蘇氏像臺上

哭想父親她小兒

蝙蝠停飛霜化淚

鞍山戰馬豎鬃飛

Hán : Nguyễn Chân dịch

BẮC TÁI HOÀNG HÔN 

BÙI QUANG THANH

Tinh binh trung thập vạn 

Kiêu tướng diệc đoạn đầu 

Chi Lăng tái thiêm nhất hôi bạch thạch 

Ảo ma hình biên bức bãi hoàng hôn 

Phá tinh kì tự lô lâm chuyển hóa 

Kỉ niên qua hựu kỉ niên tiếp đáo 

Thạch ẩn tàng tục tại thảo tại vân 

Bại tướng hồn diêu duệ tế lô phong 

Thâm u vực khát cam lồ nhất trích 

Thử hoàng hôn Tô nương biên thạch tọa 

Ẩn ước khốc biên tái phụ hài đồng 

Sương chuyển lệ phi phao đình biên bức 

Mã Yên Sơn nhưng dương thể mã tông 

Chữ Hán : Nguyễn Chân

;  北 塞 黃 昏 

裴 光 青 

精 兵 中 十 萬 

驕 將 亦 斷 頭 

支 陵 塞 添 一 灰 白 石 

幻 魔 形 蝙 蝠 擺  黃 昏 

破 旌 旗 似 蘆 林 轉 化 

幾 年 過 又 幾 年 接 到 

石 隱 藏  續 在 草 在 雲 

敗 將 魂 搖 曳 際 蘆 風 

深 幽 域 渴 甘 露 一 滴 

此 黃 昏 蘇 娘 邊 石 座 

隱 約 哭 邊 塞 父 孩 童 

霜 轉 淚 飛 拋 停 蝙 蝠 

馬 鞍 山 仍 揚 体 馬 鬃 

Pháp : Nguyễn Chân 

CRÉPUSCULE AU DÉFILÉ DU NORD

BUI QUANG THANH

(Traduction de Nguyễn Chan)

Entouré de cent milles soldats d’élites

L’orgueilleux  commandant perdit même sa tête

S’additionne au défilé Chi Lang un rocher gris

L’ombre du fantôme non intime apparait

Au crépuscule sous les vols des chauves souris

  D‘étendards déchirés se transforment en roselière

Bien d’années se sont écoulées, les mêmes se succèdent

Ce rocher se réfugie dans les nuages et herbes

L’âme du vaincu commandant

Flotte au vent sur les roseaux dans les ténèbres

Assoiffée d’une goutte bienveillante

Ce crépuscule-ci, à côté du socle de To Thi

Parviennent les pleurs d’enfant

Pour son père à la frontière

Se transfigurent en larmes les rosées

Les chauves souris cessent de voltiger

Le Mont Selle Du Cheval conserve la prestance

Du cheval à crinière dressée.

Nga: Nguyễn Chân 

 ЗАКАТ НА СЕВЕРНОМ ПЕРЕВАЛЕ

БУЙ КУАНГ ТХАНЬ

Хотя среди ста тысяч отборных бойцов

Спесивый командир не избег потереть голову

На  перевале Ти Ланг добавили одну сepyю скалу

Холодная стень фантома явилась

Под полётом летучих мышей на закате

Изорванных знамён море

Превратилось в тросниковую заросль

Сколько времён протекло, сколько и протечёт

Эта скала укрывается в облаках и травах

Душа побеждённого командира колыхается

Под ветром в камышах

Жаждушая во тме доброжелательную каплу

Рядом с подставкой То Тхи на этом закате

Доносится плач ребёнка за отца на границе

Росы превратились в слёзы

Перестали летить летучие мыши

Холма Седло сохраняет вид

Лошадя с поднятой гривой

NGUYỄN CHÂN 19.01.2014

Từ khóa: Thơ BQT