Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Không đề

06:56, 06/07/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
 
 
 
Gặp chút thuận trời - không thành có
Phải lần nghịch đất - có bằng không
Lời xưa "dâu bể" treo đầu gió
Dạy kẻ tiểu nhân, nhắc anh hùng.
Có? Cậy tài ba chưa tài bốn
Không! Mừng bạc tóc chẳng bạc tâm
Kẻ gắng sống đời - người ở đoạn
Thế nào là có?

;   Thế nào không?

Từ khóa: Thơ BQT