Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Lão ngư làng Nhượng

09:05, 27/07/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
 
 
Trẻ trai ra Bớc mò sôn[1]
Về già trải chiếu tổ tôm gật gù
Yên hàn xúc mực câu thu
Động trời vá lưới vần lu giúp bà
Rằm vào Yên Lạc hương hoa
Tối trăng cua gạch, ghẹ già xài chơi
Ngả nghiêng sóng gió một đời
Vai vuông hòn én, tóc ngời mây bông.
 
 
 
[1] Sôn: loại hải sản đặc biệt chở Hòn Bớc (Thiên Cầm) mới có.
 
 
 
 
 


 
Từ khóa: Thơ BQT