Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

LÊNH ĐÊNH

18:03, 03/08/2011AdminTrong mắt bạn đọc
(0 Đánh giá)
Ngô Đức Hành

LÊNH ĐÊNH

Ngô Đức Hành

02/08/2011

Tặng Bùi Quang Thanh


Chiều hoang
;  lênh đênh cỏ rối
 
Đêm hoang
;  lênh đênh vồi vội...
 
Một thời xa
; lênh đênh tiếc nuối
 
Cuộc đời
;  buồn tênh!
 
Ta mơ em
Lênh đênh câu hát
Sông Lam lênh đênh về đâu?
 
Ngàn Hống
Thông reo lục bát
Dấu chân năm ngón hằn sâu...
 
Lênh đênh
Ai buông mắt biếc
Va vào gió núi tìm nhau?

2011

Nguồn: dantraonha.com

rainny3018@yahoo.com

Mần dân Can Lộc nhà eng/Chộ gái mắt tớn, hỏi thèm? Răng khôông?!/Rượu nếp thì uống cả chum/Rành hay nói rỏm lung tung chuyện đời/Phận người mỏng lắm bọ ơi/Mấy ngay Hà Tịnh nhớ say vừa vừa...(Chúc BQT vui vẻ)

lamkieungaykhongnang@yahoo.com

Can chi huyện, xạ eng mồ/ Mần ngài Can Lộc đứa mô nỏ sèm/ Vài quai riệu nếp chợ Nghèn/ Lên hồ Trại Tiểu vén rèm ngắm chim/ Mỏi chin nằm ngả bụi sim/ Ngó o đi củi lộn quìn nhổ may (cỏ may).

Hi! Hi! BQT đang trên xe Đà Nẵng ra Hà Tĩnh.

 

quangthanhbvpl@gmail.com

Can chi huyện, xạ eng mồ/ Yêu thơ, yêu phú lộ mô cũng trườn/ Kiếm ăn đắp đổi mười phương/ Mấy khi gặp được đồng hương...rung đùi/Trảo Nha cùng với bầy tui/ Lâu nay "mắm cáy" chấm "dùi" vẫn ngon/ Vẫn chăm vợ, vẫn lo con/ Lạy trời tiền hết vẫn "dòn" thằng cu.

dantraonha@gmail.com

Bùi Quang Thanh là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, không phải là Thanh Tân (em Tân Quang - cũng họ Bùi), nhôông Toàn Tề mô mà dám gọi là "nhà thơ cấp huyện" chú Xỉn là vua ăn nói lộn xộn đấy. Viết rứa là xúc phạm người ta rồi.

xin.traonha@yahoo.com

Chỉ một câu: Hay!.Hy vọng hai "nhà thơ cấp huyện"Ngô,Bùi vẫn cứ làm thơ,vẫn cho:Sáng lênh đênh sông nước. Trưa vi vút thông reo. Chiều lơ mơ quán nhậu.Nhưng:Tối phải đưa túi để vợ đếm tiền.Là được.

quangthanhbvpl@gmail.com

Hóa ra cái lão họ Ngô/ Tặng ta là để tha hồ...lênh đênh/ Trảo Nha vốn đất đa tình/ Cháu ông Xuân Diệu nhà mình - khỏi chê/.Lênh đênh sông nước bốn bề/ Sớm ...hoang, chiều ...tưởng, đêm về...lơ mơ/