Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Lời quê

04:49, 01/08/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
 
Bữa ni chưa có cu kì
Anh về Kẻ Nhoát lấy gì đãi anh
Cốm thơm nếp hãy còn xanh
Muốn mần nham, nhút - lá chanh đã già
Động trời thuyền nhác vô ra
Con tôm con mực toàn là đồ khô
Quán tranh phên liếp che hờ
Nồi than vừa bén anh hơ áo quần
Mấy khi ghé biển Kỳ Xuân

Rượu suông vừa cất anh mần chút coi!

Từ khóa: Thơ BQT