Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

NHỚ BẠN

21:03, 12/12/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)
BQT

 Nhớ bạn

 

 

Bộ bàn đá bên tiệm cầm đồ

Bốn chàng bụng bự cụng ly "dô"

Mỗi chiều thong thả, đêm thong thả

Gió cũng thơm lừng mùi nướng khô

 

Chao ơi mới đó mà xa ngái

Xa đến cánh cò cũng ngại bay

Đám mây ướt sũng từ ngoài Bắc

Vô đến trong kia đã khô gầy

 

Tiếng như ly chạm, như rượu rót

Như sóng sông Tiền xao bờ xa

Tiếng như khô mực tan dòn gãy

Loáng thoáng bên tai. Trước, sau nhà?

 

Ngồi ngắm một mình. Đêm cô độc

Năm ly. Không xua nổi bốn người

Rượu nếp ngoài này cao độ thế

Mà nào cháy được lạnh lùng ơi!

 

;    Hà Tĩnh, xuân 2001

Từ khóa: Thơ BQT