Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Những đứa con của gió

07:00, 06/07/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
 
 
Giò phong lan bá cổ cành săng lẻ
Buông nhành hoa đùa giỡn với gió trời
Đằng sau vẻ diễm kiều của lá của hoa
;  là bao chùm rễ
Hút tận cùng những giọt nhựa hiếm hoi
 
Chàng săng lẻ chết như kẻ si thường chết
Nàng phong lanh xanh tươi
  ;trên khô kiết nhân tình
Những bông hoa con ai? Cụ Tắc kè đã biết
Nên cụ cười khi gió đến rung rinh. 

   Nậm Pao 6-1994

Từ khóa: Thơ BQT