Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

SAO KHÔNG CHẠY VÀO LÒNG DÂN?

22:56, 10/06/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)

  Bùi Quang Thanh

  Về Thiên Cầm, nhớ thuở Hồ Quý Li bị giặc bắt

Thất trận từ Tây Đô, Hồ Vương chạy vào nam

Vó bạch mã quỵ dưới chân Hồng Lĩnh

Mảnh thuyền nan không chở nổi cơ đồ

Cặp rú Cùm vua ẩn vào hang lạnh

Mộng phục quốc ba thu chưa kịp vững

Khói ớt nồng cay xè mắt  rưng rưng

Trong cũi lim bó gối về phương bắc

Quý Li ơi! Có biết một Thiên Cầm?

Khi nhà vua ghé thuyền vào cửa Kỳ La còn nằm phía bắc

Người có kịp ăn củ khoai Mục Bài đậm vị đất quê hương

Có ai dâng mo cơm chèn mắm nục

Và bương  nước giếng Vàng lọc trăm mạch nguồn thơm?

Sao nhà vua không nhớ chuyện An Dương Vương

Một ngựa, một người nhào ra biển cả?

Sao nhà vua không chạy vào lòng dân

Để đất nước rơi vào tay giặc dữ?

Thời đã thế biết làm sao khác được

Có bại của Quý Li mới có Lê Thái Tổ anh hùng

Nguyễn Phi Khanh bị đầy qua ải bắc

Nguyễn Trãi sau này mới biết cậy sức dân

Hang đá lạnh thời gian vùi lấp

Rừng xanh xưa nay lác đác sim mua

Những con sóng không chịu chở vua đi trốn giặc

Miên man vỗ mãi tới giờ.

BQT

Từ khóa: Thơ BQT