Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

SÔNG ĐÁY ƠI!

20:28, 14/06/2022bqtThơ
(0 Đánh giá)
SÔNG ĐÁY ƠI!

SÔNG ĐÁY ƠI!

 

Rồi sẽ chẳng còn sông Đáy đâu

Một ngòi đặc sánh nước phân trâu

Dòng sông sắp chết, đang la lết

Quằn quại như giun dưới chân cầu.

 

Rồi chẳng dễ tìm đáy sông đâu

Mặt sông đã hóa chỗ trồng rau

Ngày mai ngày mốt thành sông lấp

Hoài cổ ai người chút gợn đau?

 

Ngoài đê rầm rập nước sông Hồng

Kéo hết phù sa ra biển Đông

Kiệt khô Tô Lịch rồi sông Đáy

Cả phía Nhuệ giang cũng cạn dòng...

 

Những con sông chết quanh Hà Nội

Vắt nước mắt đen giọt cuối đời

Dâng thành hương khói như lời khấn:

Khát! Khát!...chết rồi...sông Đáy ơi!

 

Hà Nội, 01/3/2022