Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

TẢN MẠN TỪ BLOG BÙI QUANG THANH

19:27, 11/05/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)


Blogs, phương tiện truyền tải thông tin qua mạng đã làm say mê nhiều người. Một số các nhà văn, nhà thơ, nhà báo  sử dụng blogs như một tờ báo riêng cho mình hay cho một số cộng đồng "cư dân mạng". 
Từ những cảm hứng trực tiếp khi trao đổi, tâm sự, thăm hỏi bạn bè trên trang blogs của mình, Nhà thơ Bùi Quang Thanh đã chọn một số "bài" để  chia vui cùng bạn đọc.

 

 

  
RÓT ĐI!

 


;Làm ly! 
;Ừ thì vài ly


; Đầu xuân

buổi sáng

có chi mà từ

Rót đi!

;   Bạn cụng. 
   Ta "Ừ!"

Rượu suông?

Không!

nhắm với thơ

với tình

 Hoa nào chẳng đẹp chẳng xinh
Vui xuân gõ cữa "nhà"* mình - càng vui.

*Nhà, địa chỉ blogs của ai đó

 

NHẮN DÙM MỘT TIẾNG:

 "GIÁ EM VÔ"

; Với Trần Văn Tuấn
  
   Bữa ấy nàng Tiên trong áo tơi;

Nheo nheo đuôi mắt ngó anh cười
;Tay cầm nhỏn mạ xen cuối tiết:

"Sao chẳng xắn quần xuống cấy chơi?"


   Nàng Tiên như thể chùa Hương xuống

Môi chín hoa sim tím non Hồng

Nàng Tiên như giáng Đồng Lộc đến

Tóc dài bồ kết nắng vừa hong


   Nàng Tiên của mẹ xinh hơn mộng

Theo miết anh đi khắp hải hồ

Ai đó xe tàu về Hà Tĩnh

Nhắn dùm một tiếng: "Giá em vô" ;  NHÂN THẾ

  Với Lê Hồng Nga

   Hạt Tình rồi cũng gió bay

Hạt Lộc chia hết - trắng tay: hạt Buồn

Này hạt Dại! Này hạt Khôn

Như cánh chuồn chuồn chao đảo thế nhân

Cứ làm hạt Thóc ngày xuân

Mẹ gieo buổi sớm nảy mầm buổi trưa

Cứ làm cánh Mạ đong đưa

Đất ải cha bừa lúa trổ bông thơm

Cứ làm hạt Tấm hạt Cơm

Hoặc làm cọng Rạ nhành Rơm dâng Đời

Phố phường ngửi bụi mà chơi

Cuối ngày lại ước về nơi quê mùa


  QUA VOI

ĐỪNG TẮT ĐỪNG NGANG

;  Với một người không biết quý danh;  
 
; Về Voi* cố gắng làm ngơ

Qua cầu Rác* khéo lơ mơ...mất quần

Ta mời ghé biển Kỳ Xuân

Cớ can chi cứ Động Tuần* ghé vô

Anh nào, anh nảo, anh mô

Đã qua nơi ấy cũng khô túi liền

Đồi sim mà lộng gió tiên

Mái tranh quán cóc cũng lên "thiên đàng"


   Qua Voi đừng tắt đừng ngang

Buộc quần cho chặt mà mang...ấy về.


Voi, Rác, Động Tuần  là các địa danh ở phía nam Hà Tĩnh, có tiếng đất "trăng hoa" đời mới.


; BÁN... TRỜI

  Với Tùng Bách

 Đem thơ lên gạ Trời mua

Trời sợ mắc lừa nói khéo đuôỉ đi

Tẽn tò chẳng biết làm chi

Bán Trăng? Bán Cuội? Bán gì tết đây?

Ô hô! Thôi, bán cha này

Tớ liền nháy Cuội chỉ ngay Trời già

   Hai thằng cùng cười: ha... ha...   
 NHẤT ÔNG(I)

   Với bạn chat về bài thơ 
  Hầu chuyện Uy Viễn Tướng công

  Xưa nay trong đạo làm trai

  Kể như Uy viễn ít ai sánh bằng

  Khi ông cũng như khi thằng

Rượu, thơ và gái nhập nhằng như nhau

Nghìn năm trước, nghìn năm sau

Bảy ba (730 một tá cô đào - chỉ ông

Khi dẹp cõi, khi làm nông

;    Trên vì vua, dưới vì dân, vẹn toàn

;   ‘Thanh, cần, thận, trực " lo toan

;   Vẫn không qua miệng thế gian thiếu, thừa

;   Thừa thì bán. Thiếu thì mua

;   Cầm , kỳ , thi , tửu dày thưa mặc đời

;   Cô hầu bà chúa cũng chơi

Trong triều ngoại quận bao người ông kiêng?


;   "Ta ngất ngưởng, ta khùng điên"

;    Đào nương cũng đến cửa thiền - nhất ông!


;  NHẤT ÔNG(II)


;  Vỗ đùi tán thưởng: "Nhất Ông!"

; Chẳng hay tiên cảnh Tướng Công nghĩ gì?

; Ông nằm? Ông đứng? Ông đi?

    Lên voi? Xuống chó? Chấm thi? Canh tuần?

    "Chí nam nhi" - "Nợ tang bồng"

    Cỏ cây dầu nát, má hồng còn nâng

; Kim Sơn, Tiền Hải, Nghi Xuân

    Mo che, bò cưỡi, chây văn, ca trù...

    Ngàn thông Hồng Lĩnh mãi ru

    Nhục - Vinh quẳng lại, đánh đu Đức - Tài

   Trứ là Trứ!

  Ai là ai?

 Tìm trong kim cổ "so vai" xem nào?

;   BQT

Từ khóa: Thơ BQT