Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

THẮP HƯƠNG ĐỀN ĐẾ BÀ

20:25, 12/12/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)
BQT

Thắp hương đền Đế Bà

 

 

Nỗi đau hơn cả Thúy Kiều

Oan so Thị Kính gấp nhiều lần hơn

Nghẽn lòng chuyện cũ Độc Sơn

Càng thương phận liễu, càng hờn Chúa si

Vẫn còn đây Đấng Từ Bi

Sao người nỡ mặc nữ nhi một mình?

Ba lần nổi, bốn lần chìm

Chảo thừng, cối đá hận tình khôn nguôi

Duyên đâu oan nghiệt hỡi người

Nghìn năm sóng trắng xõa rồi lại khơi.

 

Khói hương có bén cõi trời

Mà trong gió sớm nghe lời nỉ non.

 

  Đồ Sơn, tháng 10-1998

 

Từ khóa: Thơ BQT