Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Thắp một niềm yêu mến

00:25, 13/08/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
 
 
Mặt chữ điền không phải là nét Huế
Bởicon gái Huế yêu khuôn mặt chữ điền
Nên thi sĩ một lần về Vĩ Dạ
Mắt đa tình phẩy lá trúc che nghiêng
 
Lá trúc che nghiêng để thêm duyên nét Huế
Để trăng thành sông, sông hóa rượu ngọt ngào
Một chút tím, một chút buồn dìu dịu
Điệu mái nhì khua động nhịp trăng sao
 
Bờ mi liễu! Chớ buông mành kiêu bạc
Ta biết rồi. Tha thiết mặn mòi ơi
Rêu phong ảo khoác lạnh lùng cũng ảo
Phượng hồng kia - tình của Huế không lời
 
Ta đến muộn, chen vào đâu hỡi Huế
Một chút thơ, một chút nhạc riêng lòng
Thì vậy nhé nến vàng, hoa giấy đỏ
Thắp một niềm yêu mến thức cùng sông
 
   Festival Huế 2004
 
Từ khóa: Thơ BQT