Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

THƠ VUI NHÂN HỌP BÁO VỀ DÂN SỐ

21:06, 12/12/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)
BQT

 Thơ vui

nhân họp báo về dân số

 

 

Ví trái đất như trái mít

Mỗi người là một mắt gai

Gai mẹ, gai con chi chít

Lan trên chật hẹp - lan hoài...

 

Trái đất là trái mít già

Chẳng thể tăng thêm kích thước

Sáu tỉ con người hôm qua

Ngày mai thêm nhiều tỉ khác

 

Trái mít đâu còn múi ngọt

Khi mà vỏ nó đầy gai

 

 

 

Từ khóa: Thơ BQT