Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Thời gian

05:10, 12/07/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
 
 
 
Đón mùa xuân vào ngõ trước
Tuổi xuân đã luồn cửa sau
Nghe trong mầm non vừa nhú
Tóc xanh mấy sợi chuyển màu.
Từ khóa: Thơ BQT