Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Tiếng gàu

01:34, 01/07/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
 
 
Tiếng gàu vẹt đáy giếng thơi
Nắng như thể đất và trời ghét nhau
Gió hoang nung rạn mặt bàu
Búp sen vừa nhú nghẽn màu bùn đen
 
Tiếng gàu như kéo đất lên
Như lôi trời xuống tận miền thẳm sâu
Trăm ngày chưa giọt mưa ngâu
Muôn nghìn hạt khát cứa nhàu thịt da
 
Nhùng nhằng dây chạc đan qua
Đáy gàu mấy giọt vẫn là mồ hôi
Mồ hôi đất, mồ hôi người
Trộn vào nhau giữ cho đời chút xanh
 
Va vào thành giếng lanh canh
Tiếng gàu vẹt cả lòng anh trưa nồng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ khóa: Thơ BQT