Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Trong giờ học triet

07:05, 06/07/2011BQTThơ
(0 Đánh giá)
Trong giờ học
;    Tặng Đông
 
Vật chất gần anh một khuỷu tay
ý thức xa anh một ngàn cây
Em ngồi gần mà em xa quá
Em là quả thị?
Em là gió mây!
 
Anh không lao ba trăm ngàn ki-lô-mét/giây
Anh ngồi yên và...
  anh bốc cháy
Lát nữa hết giờ không em ngồi đấy

Lấy gì làm năng lượng trong anh?

Từ khóa: Thơ BQT