Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

TRƯỚC MÙA XUÂN

17:41, 02/03/2021bqtThơ
(0 Đánh giá)
BQT

TRƯỚC MÙA XUÂN

 

Đốt một nén trầm cuối năm

Khói xoay vần trong  lư ấm

Khói như bảo rằng: năm tháng

chưa tròn – Xuân hãy còn non

 

Soi mình khi đứng trước gương

Tóc bạc đã gần kín mái

Gương như thì thầm: đừng ngại

bách niên – giai ạ, còn xa.

 

Ừ nhỉ, xuân chưa kịp già

Nghĩa là mình đang còn trẻ

Xin đời cho ta sức khỏe

Để còn đi tiếp cùng Xuân.

24h, 31/12/2017