Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Uống rượu với Bá Linh

21:23, 27/07/2011BQTThơ
(1 Đánh giá)
Uống rượu với Bá Linh
 
Cười như trẻ con được kẹo
Ngửa bàn tay trước chân thật bạn bè
Bá Linh* uống rượu như nước lã
Chỉ cần vui. Ngon dở miễn khen chê
 
Với Bá Linh có thể ngồi tận sáng
Nếu chiều nay bài, ảnh đã lên khuôn
Với Bá Linh, bạn thơ và bạn báo
Uống với nhau ly cứ phải đầy tràn
 
Nhưng hắn sẽ không ngồi, không nâng chạm
Nếu trưa nay bọn trẻ vắng mẹ Thường
Chưa ai đón, chưa ai lo cơm nước
Linh chào rồi dũng cảm... dông luôn
 
 Ừ cũng lạ, cuộc đời Linh vất vả
Mà niềm yêu trong đáy mắt ngời ngời
Tai nạn mấy lần lưng còng cổ chắp
Ha hả cười, trò chuyện cứ khơi khơi...
 
Trời Huế mưa. Bỗng nhận tin bạn mất
Đêm đèn hoa mà lạnh ngắt cõi lòng
Ai ngoài đó thêm giùm tôi chén rượu
Dẫu biết rằng rót vào cõi hư không.
 
   Huế, Festival 2004
 
 
* Nhà thơ Nguyễn Bá Linh, Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, nguyên Thư ký tòa soạn báo Hà Tĩnh. Mất vì tai nạn năm 2004. 
 
 
 
Từ khóa: Thơ BQT