Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

VIẾT Ở ĐỒ SƠN

20:41, 12/12/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)
BQT

 Viết ở Đồ Sơn

 

 

Thu về

;   biển lặng

; Đồ Sơn

Một mình với sóng buồn hơn một mình

 

Cứ thương con sóng đa tình

Bạc đầu vẫn với lân tinh trêu bờ

 

Núi đêm như gã trai khờ

Gò lưng ôm cả vu vơ biển trời

 

Trăm ngàn những kẻ mồ côi

Cô đơn hóa đá đứng ngồi bãi xa

 

Gió hoang say khúc tình già

Nghêu ngao như thể biển là của riêng

 

Trăng hờ dõi chếch bến Nghiêng

Để ai phô hết vô duyên một mình

Từ khóa: Thơ BQT