Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

XIN MỘT LẦN NGẤT NGÂY

20:50, 12/12/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)
BQT

 Xin một lần ngất ngây

  Tặng Trịnh Anh Đạt

 

 

Tình Đồ Sơn đang trẻ

Sóng Đồ Sơn đã già

Những mái đầu bạc phếch

Đổ về từ bao la.

 

Ao chuôm thừa nhạt nhẽo

Biển cả dư mặn mòi

Người một đời trận mạc

Chọn phía đầy? Phía vơi?

 

Cụng ly nào! Đồng đội

Hâm lại thời trẻ trai

Ngoái dặm ngàn sông bể

Biết bao nhiêu rộng dài.

 

Cụng ly nào!  Đồng đội

Sóng già mà còn say

Ta - trời cho gặp bạn

Xin một lần ngất ngây

 

   Tháng 11-1999

Từ khóa: Thơ BQT