Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

XUÂN BA VÌ

21:04, 12/12/2017BQTThơ
(0 Đánh giá)
BQT

 Xuân Ba Vì

 

 

Qua hòn Chông, hòn Chẹ

Vút Ba Vì cheo leo

 

Thoáng sông Đà - dải bạc

Lửng lơ đôi mái chèo

Trắng hoa mơ hoa mận

Biếc mắt người trong veo

 

Rượu cần ủ trong trấu

Mây trắng say lưng đèo

Tầng ong treo dưới mái

Ngàn cánh hòa lời reo

 

"ủn ti nô" qua ngõ

Lua tua quả còn đeo?

Ôi Mị Nương! Chầm chậm

Trẩy hội Mường, anh theo

 

; 1992

 

 

 

 

 

Từ khóa: Thơ BQT