Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh
12

Trong mắt bạn đọc

Bùi Quang Thanh và những nẻo đường thơ

Bùi Quang Thanh và những nẻo đường thơ

(CLO) Tôi đọc thơ Bùi Quang Thanh nhiều năm nay nhưng chủ yếu là đọc thơ anh viết cho thiếu nhi đăng rải rác trên các báo. Lần này tôi được nhà thơ Bùi Quang Thanh tặng một tập thơ dày gần 400 trang. Đó là tập thơ chọn của anh do Nhà ...

TÔN PHƯƠNG LAN

TÔN PHƯƠNG LAN

Đọc sách "VỀ CẨM XUYÊN"

TỰ RU...

TỰ RU...

Nhà thơ Ngô Đức Hành