Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh
12

Trong mắt bạn đọc

Thơ Lính & Lính Thơ

Thơ Lính & Lính Thơ

Có thể xét về một số mặt : Vũ khí, binh chủng, quân trang, quân dụng…quân đội Việt nam mặt này mặt khác còn chưa hẳn sánh kịp quân đội một sốS nước. Nhưng về Thơ và Lính Thơ thì không phải quân đội nước nào cũng hùng hậu và tinh thuệ như QĐND VN.

Nghiên cứu: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ BÙI QUANG THANH

Nghiên cứu: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ BÙI QUANG THANH

Luận văn Thạc sĩ : ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ BÙI QUANG THANH

TƯƠNG MAI CƯ SĨ (TTTB@)

TƯƠNG MAI CƯ SĨ (TTTB@)

BÀN THÊM VỀ BÀI DỊCH "HOÀNG HÔN ẢI BẮC" của Nhà thơ Bùi Quang Thanh

Nhà thơ Vũ Bình Lục

Nhà thơ Vũ Bình Lục

THƠ VIẾT CHO THIẾU NHI CỦA BÙI QUANG THANH VÀ LỜI BÌNH CỦA Nhà thơ Vũ Bình Lục