Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh
12

Tìm kiếm: BQT

DÁNG MẸ

DÁNG MẸ

"Mẹ là người đàn bà đầu tiên trong cổ tích dựng nước non bằng một bọc trứng rồng. Đất nước vững bền tự mấy ngàn năm chưa ai tác nổi dáng hình của Mẹ"

ĐÊM A LƯỚI

ĐÊM A LƯỚI

Hạt máu mẹ thấm vào rừng biên giới trong quế thơm, hoa trẩu trắng lưng trời.

TRƯA HÈ Ở BỂ NGANG

TRƯA HÈ Ở BỂ NGANG

"Ngày mai Ngày mai Ngày...mai..."

ĐỐI MẶT VỚI TỬ THẦN

ĐỐI MẶT VỚI TỬ THẦN

"Đồng Lộc Nghìn tấn bom dội trên lưng Nghìn tấm lưng thịt xương giữ con đường huyết mạch.."

Tự khúc

Tự khúc

Bên biển xanh chẳng soi nổi bóng mình...

Hãy lên tiếng mạnh mẽ để dựng nên sóng dữ ngăn chặn ý đồ cướp biển của giặc Trung Quốc.

Hãy lên tiếng mạnh mẽ để dựng nên sóng dữ ngăn chặn ý đồ cướp biển của giặc Trung Quốc.

HÃY LÊN TIẾNG MẠNH MẼ ĐỂ DỰNG NÊN SÓNG DỮ NGĂN CHẶN Ý ĐỒ CƯỚP BIỂN CỦA GIẶC TRUNG QUỐC: