Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh
12

Tìm kiếm: BQT

Về hai bài thơ viết ở Ngả ba Đồng Lộc

Về hai bài thơ viết ở Ngả ba Đồng Lộc

Sự kiện 10 cô gáii TNXP Hà Tĩnh hy sinh vì một quả bom Mỹ trong khi đang làm nhiệm vụ để bảo đảm giao thông ở Ngã ba Đồng Lộc đã làm rung động trái tim của triệu triệu người; nung nấu thêm quyết tâm đánh thắng quân xâm lược Mỹ và tạo thêm động lực ...